Kinderopvang

Mors en kinderopvang

Mors verzorgt trainings- en implementatietrajecten in organisaties voor de kinderopvang en peuterspeelzalen, vaak in combinatie met coaching on the job. Mors ondersteunt organisaties en teams bij het ontwikkelen en implementeren van pedagogische kwaliteit in al zijn facetten. Groepsbijeenkomsten en video coaching zijn daarbij belangrijke instrumenten. Mors geeft scholing en coaching op pedagogische thema’s rondom het jonge kind en de BSO-leeftijd en verzorgt gecertificeerde VVE trajecten;

  • Voor- en vroegschoolse educatie; Puk&Ko/Uk&Puk, Ben ik in Beeld, Peuterplein en Kleuterplein, Vversterk
  • Video coaching/ interactievaardigheden in de groep
  • Partnerschap met ouders; het samenwerken met ouders rondom (jonge)kinderen
  • Handelings- en opbrengstgericht werken
  • Werken in verticale groepen
  • Werken met baby’s
  • Kinderparticipatie op de BSO
  • Werken aan pedagogisch beleid