Kinderopvang

Mors en kinderopvang

Mors verzorgt trainings- en implementatietrajecten in organisaties voor de kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, vaak in combinatie met coaching on the job. Mors ondersteunt organisaties en teams bij het ontwikkelen en implementeren van pedagogische kwaliteit in al zijn facetten. Groepsbijeenkomsten en videocoaching zijn daarbij belangrijke instrumenten. Mors geeft scholing en coaching op pedagogische thema’s rondom het jonge kind en de BSO-leeftijd en verzorgt gecertificeerde VVE trajecten;

  • Voorschoolse educatie (VE): Uk&Puk, Ben ik in Beeld, Peuterplein en Vversterk
  • Losse nascholingsbijeenkomsten op deelonderwerpen m.b.t. Voorschoolse educatie
  • Werken met baby’s
  • Inspelen op Verticaal; pedagogische kwaliteit in verticale groepen
  • Kinderparticipatie op de BSO
  • Video coaching/ interactievaardigheden in de groep
  • Partnerschap met ouders; het samenwerken met ouders rondom (jonge)kinderen
  • Handelings- en opbrengstgericht werken d.m.v. Peuterstappen
  • Werken aan pedagogisch beleid