Kinderparticipatie op de BSO

De BSO heeft de taak om kinderen op te voeden tot democratische burgers; binnen 10 jaar moeten kinderen immers als democratisch burger in de maatschappij participeren; op school maar ook daarbuiten.

Democratisch burgerschap leer je in de BSO door te participeren in een groep. Kinderen kunnen daar leren dat ze wat te vertellen hebben en dat hun mening er toe doet. Kinderen leren verantwoording nemen voor de inbreng van hun eigen ideeën. Zij kunnen oefenen met hoe je je  mening kenbaar kan  maken en hoe je kan delen met de anderen in de groep. Naast het kenbaar maken van je eigen mening gaat het ook om het leren luisteren naar de mening van anderen en het leren hoe je tot compromissen kunt komen. Op de BSO kunnen  kinderen ook oefenen met organiseren, presenteren en formuleren: “Hoe krijg ik de ander zover dat er geluisterd wordt naar wat ik te zeggen heb? Wat moet ik daarvoor doen?  Wat kan ik zeggen en hoe kan ik anderen enthousiast maken? Wat is een actieplan? Wat hebben we nodig? Wie kunnen we vragen om hulp? ‘

De training Kinderparticipatie

De training Kinderparticipatie is een training voor pedagogisch medewerkers en hun managers in de buitenschoolse opvang, gebaseerd op het werkboek ‘Wat wij te zeggen hebben’ van JSO.

Doelstelling

Het leren kennen van- en werken met Kinderparticipatie als methode en het ontwikkelen van bijbehorende grondhouding van kijken, luisteren en bijsturen.

Doelgroep

De training is bedoeld voor Pedagogisch medewerkers op BSO/NSO met minimaal MBO-3 als aanvangsniveau. Aanwezigheid van managers bij de training wordt aanbevolen.

Niveau

De training is op MBO+ niveau

Opbouw traject

 • Een training bestaat 4 bijeenkomsten van een dagdeel.
 • bijeenkomst 1 krijgen de deelnemers een opdracht waar gedurende de weken dat de training duurt aan gewerkt wordt. In bijeenkomst 4 worden de uitwerking en bevindingen aan elkaar gepresenteerd.
 • In bijeenkomst 3 wordt, in het kader van oefenen gespreksvoering, gewerkt met een trainingsacteur.
 • Het parallel proces staat gedurende de hele training centraal; de deelnemers worden uitgenodigd tot het nemen van verantwoordelijkheid t.a.v. de training, zoals zij dat ook vragen van de kinderen in de groep bij het werken met Kinderparticipatie.

Onderwerpen in de bijeenkomsten   
Bijeenkomst 1; Introductie en visievorming

 • Theorie Kinderparticipatie; definitie, 4 sporen van Kinderparticipatie, niveaus in Kinderparticipatie,  grondhouding en  begeleidingsaspecten pedagogisch medewerker.
 • Visievorming m.b.t. Kinderparticipatie aan de hand van werkvormen.
 • Veiligheid en vertrouwen als basisvoorwaarde voor Kinderparticipatie.
 • Introduceren opdracht waar de komende weken in de eigen BSO-groep aan gewerkt gaat worden (presentatie in bijeenkomst 4).

Bijeenkomst 2; Gesprekstechnieken en vaardigheden m.b.t. Kinderparticipatie

 • Verschil tussen waarnemen en interpreteren.
 • Uitdiepen basishouding van de pedagogisch medewerker t.a.v. Kinderparticipatie.
 • Onderzoeken eigen vaardigheden en houding; wat gaat goed, wat nog ontwikkelen?
 • Theorie gesprekstechnieken in gesprek met kinderen en ouders.
 • Stappenplan, voorwerk voor de presentatie in bijeenkomst 4.

Bijeenkomst 3; Communiceren met kinderen (en ouders)

In deze bijeenkomst wordt gewerkt met een trainingsacteur aan de hand van casussen uit de praktijk

Bijeenkomst 4; Presenteren en implementeren

 • Presentaties opdrachten en feedback op de presentaties.
 • Weerstand bij Kinderparticipatie.
 • Optioneel: verankering in jaarplanning, communicatie met collega’s en ouders.

Voorafgaand aan de training zal met de opdrachtgever worden afgestemd wat de huidige stand van zaken is in de organisatie m.b.t. Kinderparticipatie. Afhankelijk van de behoefte van de organisatie en de deelnemers kan het programma worden aangepast

Bewijs van deelname

Het met een voldoende afronden op basis van 80% aanwezigheid, naar behoren deelnemen aan de training en het maken van eindopdracht, geeft recht op een bewijs van deelname.

Studiebelasting

Gemiddeld 18 uur per deelnemer

 • 4 bijeenkomsten van 3 uur per bijeenkomst
 • 6 uur voor het voorbereiden en  uitvoeren lessen en eindopdracht

Kosten en materialen

 • Trainingen worden in-company gegeven. Prijs op offertebasis, afhankelijk van duur en groepsgrootte.
 • Deelnemersmateriaal wordt door de trainer digitaal aangeleverd.