Werken met baby’s

Doelstelling
De training Werken met Baby’s van Edux helpt de deelnemer zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • De ontwikkeling van baby’s
 • De groepsruimte
 • Het speelgoedmateriaal
 • De samenwerking tussen collega’s en met ouders. 

Resultaat
Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor:

 • Pedagogisch medewerkers die werken met baby’s, met minimaal MBO-3 als aanvangsniveau, in zowel horizontale- als verticale groepen.
 • Pedagogisch stafmedewerkers / coaches
 • Leidinggevenden

Niveau
De training is op MBO+ niveau

Opbouw traject

 • De training ‘Werken met baby’s’ bestaat uit acht groepsbijeenkomsten van 2,5 uur. Tussen de bijeenkomsten zit minimaal 2 weken.

Vrijstellingen kunnen alleen worden gegeven als er een bewijs van deelname kan worden overlegd m.b.t. het onderdeel dat de vrijstelling betreft en in overleg met de opdrachtgever. 

Onderwerpen in de bijeenkomsten

 1. visie op baby’s en babyopvang
 2. het bieden van emotionele ondersteuning
 3. respect voor autonomie en het bieden van structuur en continuïteit
 4. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet & taalontwikkeling
 5. ontwikkelingsstimulering & zintuigelijke en motorische ontwikkeling
 6. begeleiden van interacties en de groepsruimte, sociaal emotionele ontwikkeling
 7. een veilige en uitdagende groepsruimte
 8. samenwerken met ouders en collega’s: uitwisselen en afstemmen.

De training is opgebouwd volgens de principes van ‘ervarend leren’. De deelnemers krijgen theorie aangeboden en gaan daarmee oefenen. De afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet.
Bij elke  bijeenkomst horen praktijkopdrachten,  zodat de behandelde stof wordt gekoppeld aan de dagelijkse praktijk. 

De training vormt een onderdeel van een breder proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het teamoverleg na afloop van de training. De opzet van de training is in 2021 herzien door Edux.

De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Bewijs van deelname

Het bewijs van deelname vindt plaats op basis van aanwezigheid, inzet tijdens de bijeenkomsten en naar behoren uitvoeren van huiswerkopdrachten. Deelnemers moeten alle bijeenkomsten bijwonen, in uitzonderingsgevallen kan er voor één gemiste bijeenkomst een vervangende opdracht worden gemaakt.

Studiebelasting

Gemiddeld 40 uur per deelnemer

 • 8 bijeenkomsten van 2,5 uur per bijeenkomst
 • 2 uur per bijeenkomst voorbereiding/uitvoeren opdrachten/lezen/verwerken

Kwalificatie

In het kader van de wet IKK moeten werkgevers Vanaf 1 januari 2018 investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2023 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Werken met Baby’s voldoet aan deze criteria. 

Kosten en materialen

Trainingen worden in-company gegeven. Prijs op offertebasis, afhankelijk van duur en groepsgrootte.

Bijkomende kosten per deelnemer:

 • Het boekje ‘Werken met baby’s in een groep’ van het NJI á €17,89
 • Deelnemersmap á €20,00 incl 21% BTW
 • Bewijs van deelname, door de trainer aangevraagd bij Edux á €30,25 (incl 21% BTW)