Peuterplein

Peuterplein is voor kinderen van 0-4 jaar en vormt samen met Kleuterplein (4-6- jaar), een integraal centrumgericht programma. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema’s.  Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken. Peuterplein is zeer geschikt voor organisaties en groepen die geen VE kwalificatie (willen) hebben, maar wel ontwikkelingsgericht willen werken. Peuterplein is niet meer opgenomen in de databank van Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

Training Peuterplein
De training Peuterplein is gericht op het leren ontwikkelingsgericht te werken en het werken met het materiaal van Peuterplein. Duur van de training wordt bepaald in overleg met de opdrachtgever.

Doelstelling
Het leren ontwikkelingsgericht te werken en het werken met het materiaal van Peuterplein.

Doelgroep
De training is bedoeld voor pedagogisch medewerkers in kinderopvangorganisaties en peuterspeelzalen, met minimaal MBO-3 als aanvangsniveau.

Niveau
De training is op MBO+ niveau

Opbouw traject

Een volledige training bestaat uit 12 bijeenkomsten en 4 coachmomenten  (video-coaching en coaching op de werkvloer) per deelnemer, verdeeld over 1 á 1,5 jaar. Nu Peuterplein niet meer is opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI, zijn aan het werken met Peuterplein echter geen specifieke eisen gesteld. De training kan derhalve worden aangepast aan de trainingsbehoefte van de organisatie.

 

Beschikbare modules   
– Introductie Peuterplein en VVE
– Planning en organisatie
– Interactievaardigheden
– Motorische en zintuiglijke ontwikkeling
– Hoeken en themahoeken
– Spraaktaalontwikkeling
– Sociaal-emotionele ontwikkeling
– Werken met boeken 
– Werken met ontwikkeldoelen
– Ouderbetrokkenheid
– Rekenen

Certificering

Voor de gevolgde modules wordt een bewijs van deelname afgegeven.

Studiebelasting

3 uur per bijeenkomst

Kwalificatie

Peuterplein is niet meer opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJI.

Kosten en materialen

Trainingen worden in-company gegeven. Prijs op offertebasis, afhankelijk van duur en groepsgrootte.

Bijkomende kosten:

  • Het deelnemersmateriaal wordt digitaal door de trainer aangeleverd. De opdrachtgever draagt zorg voor het printen en binden van de deelnemersmap.