Toeslag kinderopvang omhoog, kwaliteit verder verbeterd

Nieuwsbericht Ministerie SZW| 27-05-2016

“Meer aandacht per kind bij de opvang van baby’s, een hogere kinderopvangtoeslag en mogelijkheden tot  coaching voor alle medewerkers van kinderopvanginstellingen. Dat zijn de belangrijkste maatregelen die het kabinet op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft genomen. De maatregelen zijn overeengekomen met de kinderopvanginstellingen, peuterspeelzalen, ouders en vakbonden FNV en CNV.”

Wat een heerlijke positieve berichten over de kinderopvang! Lees het hele artikel en de brief van minister Asscher over de nieuwe maatregelen: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2016/05/27/toeslag-kinderopvang-omhoog-kwaliteit-verder-verbeterd

VVE werkt!! Onderzoek wijst het uit.

Eindelijk is er duidelijkheid: voor- en vroegschoolse educatie (vve) heeft zin!! Jarenlang was er veel pessimisme; kinderen met een taalachterstand zouden weinig hebben aan de educatieve programma’s op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Nu blijkt het tegendeel waar; Jonge kinderen lopen wel degelijk hun taalachterstand in als ze op een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zitten waar met VVE wordt gewerkt. De professionaliteit van de pm’er is daarin doorslaggevend. Lees het hier het hele NRC artikel http://www.nrc.nl/handelsblad/2016/06/07/taalles-voor-jonge-kinderen-blijkt-dus-wel-degelij-1626764